Maak uw ideeën concreet met behulp van de OGSM-methode

Connections
18 november 2020

De laatste maanden van 2020 zijn aangebroken. Het is de periode waarbij veel organisaties hun ideeën voor komend jaar op papier zetten. Ongetwijfeld is dat een stuk uitdagender dan een jaar geleden. Er is immers in korte tijd veel veranderd in vrijwel elke business.

Wellicht vraagt u zich af hoe u deze ideeën nu concreet vorm moet geven? Het kan voor organisaties erg zinvol zijn om uw ideeën met behulp van de OGSM-methode uit te werken. Lees hierover nu mijn nieuwe artikel: “Maak uw ideeën concreet met behulp van de OGSM-methode”.

Maak uw ideeën voor 2021 concreet met behulp van de OGSM-Methode 

U heeft een geweldig idee, maar vraagt zich af hoe u dit nu concreet vorm moet geven? Het kan voor organisaties erg zinvol zijn om uw ideeën met behulp van de OGSM-methode uit te werken, om deze op een overzichtelijke en effectieve manier in de praktijk te brengen. In mijn Whitepaper “Het opstellen van een ICT-roadmap in 7 stappen” kwam de OGSM-methode al kort naar voren. In dit artikel leert u wat de OGSM-methode is en hoe deze methode u helpt bij het realiseren van uw ambities.

Wat is de OGSM-methode?

De OGSM-methode is een hulpmiddel dat richting geeft op weg naar het behalen van uw ambities en bestaat uit: Objective, Goals, Strategies en Measures. Het resultaat van de OGSM-methode is een OGSM-plan voor uw organisatie.

Het idee achter de OGSM-methode is dat de doelen van de organisatie en van de medewerkers aan elkaar gekoppeld worden. Samen doelen stellen en resultaten delen sterkt medewerkers in het zien en voelen van waardering van hun werkzaamheden. Dit vergroot de kans dat de ambities van uw organisatie werkelijkheid worden. Het OGSM-plan, is een zo scherp en minimaal mogelijk businessplan van slechts één A4tje!

De voordelen

Het OGSM-plan zorgt er voor dat het doel uit uw visie voor alle betrokkenen duidelijk is. Het plan geeft de richting aan die uw organisatie op moet gaan om de ambities te realiseren en tegelijkertijd of u op schema ligt om de gestelde doelen te behalen. Het OGSM-plan biedt:

  • Een strategisch (business)plan
  • Een manier om de voortgang te meten
  • Een methode om te controleren of uw organisatie op schema ligt om de ambities te behalen

Een goed OGSM-plan kan gezien worden als de navigatie en tellers in het dashboard van een auto. Het helpt u om vast te houden aan de uitgezette koers en zorgt ervoor dat u kunt monitoren of u op de goede weg zit.

De vier onderdelen van het succes

OGSM staat zoals gezegd voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Onderstaand worden de vier onderdelen verduidelijkt.

Objective - De visie van de organisatie. Wat wil de organisatie bereiken en op welke termijn? Dit is leidend voor alle keuzes die gemaakt moeten worden. Vandaar ook het belang dat iedereen de visie begrijpt en hier achter staat.

Goals - Dit zijn de specifieke doelen die de organisatie wil bereiken gedurende een specifieke periode.
Het is belangrijk om de doelen SMART te formuleren, zodat deze meetbaar zijn. Op basis van deze meetbare doelen kunt u vaststellen of de doelen achteraf zijn behaald, maar u kunt ook tussentijds meten of u op koers ligt om uw doelen te behalen. Zo kunt u tijdig bijschakelen waar nodig! De goals vormen hiermee de coördinaten richting de stip op de horizon.

Strategies - In dit onderdeel beschrijft u hoe de organisatie de Objective en Goals gaat behalen. De strategieën verwoorden in korte en duidelijke zinnen de manieren hoe de organisatie dichterbij het einddoel komt en welke middelen hiervoor ingezet dienen te worden. Ook hier geldt: hoe concreter, hoe beter! Vaak blijkt dat er een veelvoud aan strategieën mogelijk zijn. Stel uzelf daarom de vraag: welke strategieën zijn noodzakelijk om de Goals en Objective te behalen? Verwacht u deze nog steeds te behalen als er een bepaalde strategie niet gehanteerd wordt? Dan hoeft deze strategie dus niet terug te komen in uw plan. Door deze keuzes te maken zorgt u voor (het behouden van) de juiste focus.

Measures - Het laatste onderdeel is het opzetten van een meetplan, om de geplande ontwikkelingen te meten op een bepaald moment. Het is van belang dat de opgestelde doelen goed meetbaar zijn. De Measures zijn het dashboard waarop u kunt zien of de organisatie op de juiste snelheid en koers ligt. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen denkbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een PowerBI dashboard. Het is raadzaam om in dit onderdeel ook de concrete acties te verwerken, wie deze uit gaat voeren en wanneer ze uitgevoerd dienen te zijn.

U kent nu de vier onderdelen van de OGSM-methode. U weet dat u met de Objective en Goals vaststelt wat u wilt bereiken. Terwijl u met de Strategies en Measures juist vaststelt hoe de organisatie dit wil bereiken.

Op weg richting uw einddoel

De voornaamste kracht van OGSM-methode is dat kwalitatieve zaken steeds meetbaar worden gemaakt. De Goals zijn onlosmakelijk verbonden met de Objective en de Measures met de Strategies. Een goed OGSM-plan laat uw organisatie sturen en bijsturen indien nodig en zorgt dat u op koers blijft richting het gewenste einddoel!

Bent u benieuwd naar hoe het toepassen van de OGSM-methode ook uw organisatie verder kan helpen? Wij wisselen graag van gedachten met u over uw specifieke situatie.  Aspect ICT helpt bedrijven om hun bedrijfsprocessen te verbeteren (in combinatie met ICT toepassingen). We doen dit vanuit het oogpunt van de relatie. Zo kunnen onze medewerkers onze relaties dagelijks op de juiste manier helpen en ondersteunen bij hun vraagstukken.

Neem contact met ons op

Het begint met een goed advies!

Heeft u vragen over ICT? Ik help u graag verder!

arrow right small Bezoek ons

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het ICT-nieuws!

{{ errors.first("field_24") }}
{{ errors.first("field_25") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Connections