Zorg & Welzijn

Connections

De zorgvraag en bijbehorende kosten nemen de komende jaren toe. Dit is te wijten aan de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken, maar ook door nieuwe innovaties.

De stijgende zorgvraag, toenemende zorgkosten en een krappere arbeidsmarkt vraagt om verandering. Onder andere door innovatie (eHealth), meer zorg dicht bij de burger (eerstelijns- en thuiszorg) en minder langdurig verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. Al deze ontwikkelingen vragen om extra ondersteuning door middel van ICT. Wij denken graag met u mee om u te adviseren en te begeleiden in deze digitale transformatie.

Zorg & Welzijn