Security

Zorg goed voor uw schatkamer
Connections

Cybersecurity is erg onderhevig aan veranderingen. Wat vandaag veilig is, kan morgen zomaar onveilig blijken te zijn. We moeten daarom continu alert blijven op mogelijke gevaren. Daarom hebben wij een aantal diensten om de risico's binnen uw organisatie te beperken. Graag kijken wij samen met u naar de beste oplossing.

Security is slechts een thema die wij aan bieden om relevant te blijven in de digitale transformatie. Bekijk ons gehele aanbod in het E-magazine 'Aspect Inside'.

Download het E-magazineSecurity
Techniek

Techniek

Mens

Mens

Proces

Proces

Connections

Aspect Veilig Mailen

Sinds de invoering van de AVG wet zijn organisaties verplicht tijdig melding te doen als er zich een datalek heeft voorgedaan. Het merendeel van alle datalekken wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Gemiddeld kost een datalek 3,3 miljoen euro. Dit komt doordat een datalek oplossen steeds duurder wordt. De menselijke fout (de grootste oorzaak van datalekken), kan door inzet van de Veilig Mailen oplossing van Aspect worden voorkomen. Dit gebeurt via de zogenoemde ‘machine learning foutpreventie’. Uiteraard staat gebruikersgemak hoog in het vaandel. Zo integreren de oplossingen met de meest gebruikte e-mailprogramma`s als Outlook, Microsoft 365 of Gmail en is de Aspect Veilig Mailen dienst NTA 7516 compliant.

Fill 1 Meer informatie

Aspect Wachtwoordkluis

Zorgvuldig omgaan met wachtwoorden is essentieel voor het beschermen van bedrijfs- en privégegevens. Houd controle over uw bedrijfsgegevens door inzet van de Aspect Wachtwoordkluis. Hiermee wordt de kans op beveiligingslekken enorm verkleind. Beveiligingslekken worden vaak veroorzaakt door zwakke, hergebruikte en/of gestolen wachtwoorden. Door het inzetten van de Aspect Wachtwoordkluis wordt voorkomen dat wachtwoorden worden hergebruikt, is het mogelijk wachtwoorden te beheren op één (veilige) plek en kunnen wachtwoorden veilig en simpel gedeeld worden.

Aspect Back-up

Veel bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van ICT. Er wordt data genereert en uitgewisseld om processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er zijn vele scenario's te bedenken waarop u geen beschikking meer heeft tot deze data. In zo'n geval is het belangrijk om een back-up achter de hand te hebben. Met Aspect Back-up bent u er zeker van dat er dagelijks een veilige back-up van uw data wordt gemaakt. Zodat u in het ergste geval binnen de retentietijd weer beschikbaar heeft tot uw data.

Aspect PC beveiligingsbundel

Adware, ransomware, spyware, wormen, Trojanse paarden, keyloggers en virussen. Er zijn heel wat bedreigingen waar een PC aan blootgesteld wordt. Onze Aspect PC beveiligingsbundel bevat antivirus, antimalware, patchmanagement en DNS-protectie.

Aspect Netwerk Securityscan

Het is een worsteling van iedere beheerder om na een (eenmalig) uitgevoerde securityscan in control te komen. Zonder te weten of de kwetsbaarheden daadwerkelijk zijn opgelost, is men maanden bezig om “puin te ruimen”. Met onze Netwerk Securityscan kunnen we direct inzicht verschaffen in actuele dreigingen op het netwerk. Afhankelijk van uw voorkeur worden er wekelijks of maandelijks scans uitgevoerd en nieuwe kwetsbaarheden opgespoord. Eventueel aangetroffen kwetsbaarheden worden met u besproken en er worden passende maatregelen getroffen om het risico weg te nemen of in te dammen.

Aspect bewustwordingstraining

Vrijwel iedere organisatie erkent dat de eindgebruiker de zwakste schakel is als het gaat om cybersecurity. En bij vrijwel ieder security incident is de eindgebruiker betrokken. Incidenten die vaak veel impact hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Naast de technische aspecten, is het daarom van belang om te werken aan de menselijke firewall. Wij kunnen u hierbij helpen om het bewustzijn van gebruikers te vergroten doormiddel van laagdrempelige en leuke (online) trainingen.

Technologie & Integraties

Holm
Veeam
KnowBe4
Kaseya