Cybersecurity

Wij leiden uw organisatie de weg naar digitale veiligheid
Connections

Het aantal cyberaanvallen op bedrijven neemt helaas toe. Wat vandaag veilig is, kan morgen zomaar onveilig zijn. Het is daarom van groot belang om de juiste cybersecurity maatregelingen te nemen.

Om de risico's binnen de ICT omgeving van uw organisatie te minimaliseren bieden wij een aantal cybersecurity oplossingen die perfect aansluiten bij uw situatie.

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw ICT omgeving? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze experts of lees onze cybersecurity oplossingen onderaan de pagina.

Onze aanpak

Bij onze aanpak staan techniek, mens en proces centraal. Zo minimaliseren wij het risico van een cyberaanval.

Elke organisatie is een doelwit

Elke organisatie is een doelwit

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Niet duur maar praktisch

Niet duur maar praktisch

Het stappenplan

Met het cybersecurity stappenplan nemen onze experts uw organisatie bij de hand richting optimale digitale veiligheid.

1
STAP 1

Quickscan

3
STAP 3

Jaarplan

5
STAP 5

Periodiek overleg

2
STAP 2
Adviesrapport
4
STAP 4
Implementatie
6
STAP 6
Evaluatie
1
STAP 1
Quickscan
2
STAP 2
Adviesrapport
3
STAP 3
Jaarplan
4
STAP 4
Implementatie
5
STAP 5
Periodiek overleg
6
STAP 6
Evaluatie
Connections

Onze cybersecurity oplossingen

Na het uitvoeren van de Quickscan en het opstellen van het adviesrapport kunnen wij perfect inschatten welke security maatregelen nodig zijn om het risico van een cyberaanval te minimaliseren.

Aspect Quickscan

Veel organisaties begrijpen dat security een onmisbaar onderdeel is, maar waar begin je? Met de Aspect Quickscan brengen wij uw IT-omgeving in kaart en achterhalen de sterke en zwakke punten. Aan de hand van deze resultaten stellen wij een adviesrapport op waarin wij voor u een beeld schetsen van uw omgeving. Samen gaan we vervolgens rond de tafel om een plan op te stellen dat past bij uw werkwijze om uw omgeving zo veilig mogelijk te maken.

Fill 1 Meer informatie

Aspect bewustwordingstraining

Vrijwel iedere organisatie erkent dat de eindgebruiker de zwakste schakel is als het gaat om cybersecurity. En bij vrijwel ieder security incident is de eindgebruiker betrokken. Incidenten die vaak veel impact hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering en gevoelige informatie blootgeven. Naast de technische aspecten, is het daarom van belang om te werken aan de menselijke firewall. Wij kunnen u hierbij helpen om het bewustzijn van gebruikers te vergroten doormiddel van laagdrempelige en leuke (online) trainingen.

Fill 1 Meer informatie

Aspect Netwerk Securityscan

Het is een worsteling van iedere beheerder om na een (eenmalig) uitgevoerde securityscan in control te komen. Zonder te weten of de kwetsbaarheden daadwerkelijk zijn opgelost, is men maanden bezig om “puin te ruimen”. Met onze Netwerk Securityscan kunnen we direct inzicht verschaffen in actuele dreigingen op het netwerk. Afhankelijk van uw voorkeur worden er wekelijks of maandelijks scans uitgevoerd. Aangetroffen kwetsbaarheden worden met u besproken en er worden passende maatregelen getroffen om het risico weg te nemen of in te dammen. Zo kunt u zich volledig richten op uw bedrijfsvoering.

Honeypot

Zodra een hacker binnen is gedrongen in een netwerk, gaat hij op zoek naar kwetsbare systemen. Een honeypot is een bewust kwetsbaar gemaakt systeem. Zodra de hacker dit “kwetsbare” systeem ontdekt, zal hij deze proberen te benaderen. In dat geval zal de honeypot direct een waarschuwing geven waardoor onderzoek kan worden uitgevoerd wat er precies aan de hand is en een eventuele hacker vroegtijdig uit het netwerk kan worden verwijderd.

Fill 1 Meer informatie

Aspect Back-up

Veel bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van ICT. Er wordt data genereert en uitgewisseld om processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er zijn vele scenario's te bedenken waarop u geen beschikking meer heeft tot deze data. In zo'n geval is het belangrijk om een back-up achter de hand te hebben. Met Aspect Back-up bent u er zeker van dat er dagelijks een veilige back-up van uw data wordt gemaakt. Zodat u in het ergste geval binnen de retentietijd weer beschikbaar heeft tot uw data zonder data er gevoelige informatie verloren gaat.

Aspect Wachtwoordkluis

Zorgvuldig omgaan met wachtwoorden is essentieel voor het beschermen van bedrijfs- en privégegevens. Houd controle over uw bedrijfsgegevens door inzet van de Aspect Wachtwoordkluis. Beveiligingslekken worden vaak veroorzaakt door zwakke, hergebruikte en/of gestolen wachtwoorden. Door het inzetten van de Aspect Wachtwoordkluis wordt voorkomen dat wachtwoorden worden hergebruikt, is het mogelijk wachtwoorden te beheren op één (veilige) plek en kunnen wachtwoorden veilig gedeeld worden. Zo kunt u met een relatief simpele oplossing een stuk veiliger werken.

Aspect Veilig Mailen

Sinds de invoering van de AVG wet zijn organisaties verplicht tijdig melding te doen als er zich een datalek heeft voorgedaan. Het merendeel van alle datalekken wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Gemiddeld kost een datalek 3,3 miljoen euro. Dit komt doordat een datalek oplossen steeds duurder wordt. De menselijke fout (de grootste oorzaak van datalekken), kan door inzet van de Veilig Mailen oplossing van Aspect worden voorkomen. Dit gebeurt via de zogenoemde ‘machine learning foutpreventie’. Uiteraard staat gebruikersgemak hoog in het vaandel zodat u niet gehinderd wordt in de bedrijfsvoering. Zo integreren de oplossingen met de meest gebruikte e-mailprogramma`s als Outlook, Microsoft 365 of Gmail en is de Aspect Veilig Mailen dienst NTA 7516 compliant.

Fill 1 Meer informatie

Aspect PC beveiligingsbundel

Adware, ransomware, spyware, wormen, Trojanse paarden, keyloggers en virussen. Er zijn heel wat bedreigingen waar een PC aan blootgesteld wordt. Onze Aspect PC beveiligingsbundel bevat antivirus, antimalware, patchmanagement en DNS-protectie. Zo voorziet u uw werkstations van een goede basisbeveiliging.

Testimonials

"Hoewel cybersecurity een steeds groter bedrijfsrisico vormt, hebben we intern niet de kennis en capaciteit om dit risico goed aan te pakken. Aspect ICT levert hiervoor een prettige oplossing en zo kunnen we, op een leuke en toegankelijke manier, met een minimale investering toch een maximaal resultaat behalen op het gebied van cybersecurity."

Dick van Rosmalen, Financial manager

“Door de security bewustwordingstrainingen op locatie en digitaal helpt het hele bedrijf mee om het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit te verlagen; de trainingen zijn leerzaam, maar vooral ook met een leuke invalshoek”

Serge Bertens, Algemeen directeur

Binnen de organisatie hebben wij niet de professionele kennis om onze cybersecurityomgeving goed in te richten. Daarom werken wij hiervoor samen met Aspect ICT. Zij bieden ons een prettige, professionele oplossing en nemen het personeel hierin mee om bewustwording te creëren. Cybersecurity is een doorlopend proces en Aspect ICT is hierin een fijne samenwerkingspartner voor ons.

Alex van der Stelt, Manager financiën

Technologie & Integraties

Holm
Veeam
KnowBe4
Kaseya