Aspect Bewustwordingstrainingen

Een update voor de menselijke firewall
Connections

Van onbewust, onbekwaam naar bewust, bekwaam. Dat is het doel van het Aspect Bewustwordingstraining pakket. Het pakket bestaat uit meerdere onderdelen die samen bijdragen aan het upgraden van de menselijke firewall. Afhankelijk van uw organisatie en uw wensen kunnen deze onderdelen als een heel pakket geïmplementeerd worden of als los onderdeel. Tijdens een kennismakingsgesprek met u zullen de wensen en behoeften besproken worden om vervolgens het pakket hierop af te stemmen. De onderdelen uit het Aspect Bewustwordingstraining pakket worden op deze pagina één voor een toegelicht.

Aspect Bewustwordingstrainingen
1
STAP 1

Nulmeting

3
STAP 3

Periodieke-phishingsimulaties

5
STAP 5

Phish Alert Button

2
STAP 2
Bewustwordings-training
4
STAP 4
Online trainingen
1
STAP 1
Nulmeting
2
STAP 2
Bewustwordings-training
3
STAP 3
Periodieke-phishingsimulaties
4
STAP 4
Online trainingen
5
STAP 5
Phish Alert Button
Connections

Online bewustwordingstraining

Het online-bewustwordingstraining onderdeel bestaat uit een Netflix-achtige serie waarvan de afleveringen maandelijks verspreid worden. Een keer per maand ontvangen medewerkers een mail met daarin een link naar een aflevering. Deze afleveringen zijn onderdeel van een verhaallijn waarin per aflevering de focus op één onderwerp ligt. Eens per kwartaal ontvangen zij naast deze aflevering ook een interactieve trainingsmodule. De voortgang van deze trainingen en afleveringen is via een online platform te volgen. Ook deze resultaten zullen intern besproken worden tijdens het kwartaaloverleg.

Fysieke bewustwordingstraining

De fysieke bewustwordingstraining wordt op locatie bij u gegeven aan de medewerkers. Dit gebeurt in een klassikale vorm waarbij een cybersecurity-expert van Aspect ICT via een interactieve presentatie ingaat op cybercrime en de gevaren en gevolgen hiervan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden medewerkers meegenomen in de wereld van cybercrime. Vervolgens wordt de terugkoppeling gemaakt naar de eigen organisatie. De resultaten van de interne phishingsimulatie worden besproken en de gebruikte phishingmails worden geanalyseerd. De training wordt afgesloten met praktische tips om cybercrime tegen te gaan.

Phish only

Het phish only onderdeel bevat periodieke phishingsimulaties om de klikbereidheid van uw medewerkers te testen. Eens per vier weken zullen er binnen de organisatie phishingmails worden verspreid. Deze phishingmails worden door Aspect ICT opgesteld en zullen verspreid worden onder de medewerkers. Elke medewerker ontvangt 1 unieke phishingmail per vier weken zodat niet iedereen dezelfde mail ontvangt. De moeilijkheidsgraad van de templates zal langzaamaan worden opgebouwd om zo het kennisniveau steeds verder omhoog te brengen. De resultaten van deze simulaties zullen intern besproken worden tijdens het kwartaaloverleg om de stand van zaken in kaart te brengen.