Aspect Quickscan

Uw IT-omgeving in kaart
Connections

Veel organisaties begrijpen dat security een onmisbaar onderdeel is, maar waar begin je? Met de Aspect Quickscan brengen wij uw IT-omgeving in kaart en achterhalen de sterke en zwakke punten. Aan de hand van deze resultaten stellen wij een adviesrapport op waarin wij voor u een beeld schetsen van uw omgeving. Samen gaan we vervolgens rond de tafel om een plan op te stellen om uw omgeving zo veilig mogelijk te maken.

Aspect Quickscan
1
STAP 1

Uitvoeren Quickscan

3
STAP 3

Opvolging aanbevelingen

2
STAP 2
Uitbrengen adviesrapport
1
STAP 1
Uitvoeren Quickscan
2
STAP 2
Uitbrengen adviesrapport
3
STAP 3
Opvolging aanbevelingen
Connections

Uitvoeren Quickscan

Het eerste onderdeel in onze aanpak voor de security van uw organisatie is het uitvoeren van de Aspect Quickscan. Aan de hand van onze zelfontwikkelde Security Scorecard scannen wij uw IT-omgeving. De tien verschillende onderdelen van de Security Scorecard, met meerdere subonderdelen, zorgen ervoor dat uw gehele IT-omgeving in kaart gebracht wordt. In samenwerking met u zullen wij deze onderdelen bespreken en invullen.

Uitbrengen Adviesrapport

Het resultaat van de Security Scorecard is een cijfer voor uw ICT-omgeving. Dit cijfer geeft ons een indicatie van de status van uw ICT-omgeving. Aan de hand van dit cijfer wordt een adviesrapport opgesteld waarin de verschillende onderdelen van de omgeving weergegeven worden. Het advies is gericht op het veiliger maken van uw ICT-omgeving via korte en lange termijn aanbevelingen.

Opvolging aanbevelingen

Samen met u wordt het adviesrapport besproken en de verschillende aanbevelingen worden besproken. Aan de hand van prioriteit, mogelijkheden en wensen wordt besproken welke aanbevelingen het beste opgevolgd kunnen worden.