Inzicht in data was voor Tree-o-logic hard nodig

Hierdoor werd samenwerken nog makkelijker
Connections
Aspect ICT stelde zich direct op als een echte kennispartner. Ze begrepen de materie en onze behoefte aan inzicht en gebruiksgemak. Henk van Eldik, adviseur bij Tree-o-logic
Inzicht in data was voor Tree-o-logic hard nodig
Tree-o-logic | “Nauwe samenwerking leidt tot gebruiksvriendelijke calculatietool”

Probleem

Als onafhankelijk boomtechnisch onderzoeks- en adviesbureau adviseert Tree-O-Logic diverse overheidsinstanties en bedrijven over boombeheer en -onderhoud. Bij dat werk speelt ICT en data-analyse een belangrijke rol, zeker ook omdat vele diensten gericht zijn op de (middel)lange termijn. Een handige tool om data te analyseren en calculaties te maken voor toekomstig onderhoud op basis van inventarisaties en onderzoek ontbrak echter nog.

Oplossing

Er is met behulp van PowerBI, de Business Intelegence app van Microsoft, een dashboard gebouwd. Het voordeel van PowerBI is dat data uit verschillende bronnen samengevoegd kunnen worden. Hierdoor kunnen er eenvoudiger conclusies worden getrokken uit verschillende invalshoeken. 

Wat heb je nodig


Een consultant 

Een Microsoft PowerBI licentie

 

Connections

01

Er ontbrak inzicht in de data

Inventarisatie, boomveiligheidscontrole, verplantbaarheidsonderzoek, projectmanagement, meerjarenplannen, beleid en beheer: het dienstenpakket van Tree-O-Logic is breed, vertelt adviseur Henk van Eldik. “Om alles inzichtelijk te krijgen én te houden, is werken met een goed beheersysteem voor ons en onze klanten van groot belang. Data-analyse blijkt hiermee echter nog steeds een ingewikkeld proces. Steeds vaker kregen we van beheerders de vraag of het ontsluiten van data niet makkelijker kon. Er werden aan de voorkant gegevens ingestopt, maar duidelijke diagrammen of tabellen kwamen er voor beheerders aan de achterkant niet uit. Nu wordt er nog veel data geanalyseerd met behulp van data exports in Excellijsten. Dit is een relatief ingewikkeld, tijdrovend en foutgevoelig proces. Omdat data continu veranderen, is de data-analyse ook snel verouderd.”

Tijd dus voor iets anders. Maar wat? De situatie werd uitgelegd aan Aspect ICT. Met deze organisatie had Tree-O-Logic al goede contacten betreffende SharePoint en dus stond de vraag direct uit. “Aspect ICT stelde zich direct op als een echte kennispartner. Ze begrepen de materie en onze behoefte aan inzicht en gebruiksgemak. Was iets niet direct duidelijk, dan vroegen ze door. Al vrij snel bleek dat Power BI, een business intelligence product van Microsoft, een goede basis vormde. De tool is makkelijk in gebruik en naar wens uit te breiden. 

02

Een dashboard was de uitkomst

Na akkoord gekregen te hebben op het advies, ging de ontwikkeling in gang. "We stelden ons als doel om beheerders de regie over hun eigen data weer terug te geven. Dankzij het dashboard dat Aspect ICT ontwikkelde konden we dit realiseren. Verschillende variabelen, zoals eigenschappen van een boom, zijn dankzij Power BI nu heel eenvoudig te koppelen aan bijvoorbeeld locatiegegevens en een prognose voor langetermijnonderhoud.” aldus Henk. 

Nadat Aspect ICT de tool in het voorjaar van 2016 aan Tree-O-Logic presenteerde, werd een succesvolle pilot uitgerold in de gemeente Geldermalsen. Onder de naam Treedash® werd de tool vervolgens breed ingezet als nieuwe dienst, waar relaties een abonnement op kunnen afsluiten. “Wij zijn op cursus geweest bij Aspect ICT om er na de eerste overdracht zelf goed mee overweg te kunnen. De basis hadden we snel onder de knie. Partijen reageerden in het werkveld direct enthousiast." 

03

Inspelen op de vragen

Na het ontwikkelen van het het dashboard was het belangrijk dat het ook beheerd werd. De basis van Treedash® bestaat uit de drie onderdelen inventarisatiegegevens, inspectiegegevens en begroting. Klanten betalen hiervoor eenmalige inrichtingskosten en nemen vervolgens een jaarlicentie af, waarvoor we Treedash® actueel houden. Is er behoefte aan meer dashboards, dan is er binnen Treedash® veel mogelijk. In overleg met Aspect ICT bekijken we na een klantvraag steeds de mogelijkheden. Zo was er vanuit de gemeente Wageningen bijvoorbeeld behoefte aan een omvormingsrekentool. Die is er gekomen.

Het dashboard in beeld:


Deze collega's hebben vol enthousiasme hun bijdrage geleverd aan dit project

NORBERTUS VAN DER LEI
NORBERTUS VAN DER LEI
Business Intelligence Consultant
JAN KLOP
JAN KLOP
Business Software Consultant
Connections