BM van Houwelingen deelt informatie om efficiënter te werken

Connections
Na een introductie van Teams door Aspect ICT kunnen onze medewerkers er goed mee uit de voeten. Matthieu Kooderings, ICT Manager
BM van Houwelingen deelt informatie om efficiënter te werken

Probleem

De informatiedeling met de partners binnen de keten was niet efficiënt ingericht. 

Oplossing

Door de mogelijkheden met Microsoft 365 verloopt de informatiedeling binnen de keten soepel en is de communicatie efficiënt.

Wat heb je nodig

- Teams
- Sharepoint
- Consultancy
- Training en adoptie

Connections

01

Behoefte aan betere informatiedeling

“Sinds de economische crisis van het vorige decennium erkent de bouwsector het belang van samenwerking en procesoptimalisering binnen de keten. Een doordachte ICT-structuur kan dat faciliteren, daarom heeft BM van Houwelingen gekozen voor Microsoft 365. Er ligt nu een goede basis, die op termijn deel zal gaan uitmaken van een 3D Bouw Informatie Model.”

“Vanuit het hoofdkantoor in Hardinxveld-Giessendam werkt BM van Houwelingen als zelfontwikkelend aannemer voor de professionele markt op het gebied van projectontwikkeling, woningbouw, utiliteit, scholen en zorggebouwen. In het verleden bestond binnen onze sector in zijn algemeenheid niet zo de behoefte om voorop te lopen op het gebied van ICT, maar de financiële crisis leidde ertoe dat aannemers en andere partijen kritischer naar zichzelf kijken, naar hun producten en prestaties. In het kader van lean denken bestaat er behoefte aan betere informatiedeling in de samenwerking met partners in de keten. De opdrachtgever heeft daar absoluut baat bij, doordat dit zich vertaalt in productverbetering. Aspect ICT hielp ons in 2020 met het inrichten van een Microsoft 365-omgeving om dat mogelijk te maken. Dat gebeurde in fasen, want om succesvol te automatiseren moet je eerst organiseren, dus ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie goed vooruit kan binnen de aangepaste werkstructuur. Via trainingen willen we alle medewerkers op een bepaald basiskennisniveau brengen.”

 

02

Snel en makkelijk deelbaar maken van informatie

“De hoofdaannemer van tegenwoordig is eigenlijk de regisseur van het bouwproces. Vanuit die rol werkt BM van Houwelingen samen met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers en eindgebruikers. Dat vraagt om oplossingen om informatie snel en makkelijk deelbaar te maken onder de geselecteerde betrokkenen. Microsoft 365 biedt de mogelijkheden daartoe. In eerste instantie beperkte het zich bij ons tot het downloadable maken van offerteaanvragen ten behoeve van calculaties, maar we breiden dat via SharePoint uit naar het werkvoorbereidings- en uitvoeringsproces. We gebruiken nu volop het programma Teams, enerzijds om te vergaderen met de partners, anderzijds voor de communicatie met de bouwplaatsen. Als de uitvoerder op locatie een detail wil verifiëren, is het heel makkelijk om even het scherm te delen en eventueel dingen op afstand aan te passen. Na een introductie van Teams door Aspect ICT kunnen onze medewerkers er goed mee uit de voeten.”

 

03

Toekomstige trajecten

“Binnen de verschuiving die je in de bouw ziet krijgen wij meer dan voorheen de rol van regisseur. Daarmee ligt er voor ons een taak om te faciliteren in gebruikte programmatuur en dan bedoel ik branchespecifieke software, die in de toekomst kan aansluiten op BIM-software. Dat staat voor Bouw Informatie Model, een 3D-omgeving met daaraan gekoppeld alle benodigde informatie om gebouwen al helemaal virtueel te realiseren alvorens de werkvoorbereiding start. Samen met Aspect ICT, al zo’n twintig jaar een belangrijke partner van ons op ICT-gebied, zullen we deze trajecten ingaan. Daarbij kijken we zo veel mogelijk naar bewezen standaardoplossingen, want waarom zou je iets opnieuw uitvinden dat al uit en te na beproefd is? De - makkelijk benaderbare - mensen van Aspect ICT beschikken over veel kennis in specifieke vakgebieden, dus zien wij toekomstige ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.”

 

Deze collega's hebben vol enthousiasme hun bijdrage geleverd aan dit project

KAREL HEIJSTEK
KAREL HEIJSTEK
ICT Engineer
WILLIAM EGAS
WILLIAM EGAS
Bedrijfsconsultant
Connections