Een nieuw klantenportaal voor Nutrilab via het agile-principe

Beter behapbaar voor de gebruikers aan onze kant
Connections
Door steeds sprints van een paar weken te trekken was de samenwerking projectmatig en behapbaar. Ad Ippel
Een nieuw klantenportaal voor Nutrilab via het agile-principe

Probleem

Het klantenportaal was aan vernieuwing toe.

Oplossing

Ontwikkeling van een vernieuwd portaal met een verhoogde performance en een betere informatievoorziening richting de klanten. 

Wat heb je nodig

  •           Outsystems
  •           Inventarisatie
  •           Consultancy
  •           Projectbeleiding
  •           Developers
Connections

01

Synchronisatie van systemen

Nutrilab beschikte reeds over het online-klantportaal webLIMS, zoals veel laboratoria dat gebruiken, maar wilde dit beter afstemmen op het interne informatiesysteem LIMS. “Onze klantenkring breidt zich steeds verder uit, doordat we steeds meer sectoren bedienen,” vertelt technisch manager Ad Ippel. “Naast onze oorsprong in het onderzoeken van veevoer en de daarin verwerkte grondstoffen, richt ons laboratorium zich tegenwoordig ook op consumentenvoeding, de agrosector en analyses op covid-19 conform de RIVM-richtlijnen. Bij het oude portaal konden klanten al inloggen om onderzoeksresultaten van hun monsters te zien en opdracht te geven voor nieuwe onderzoeken inclusief de bijbehorende informatievoorziening, wat ons al veel administratief werk scheelde. Elk monster krijgt een uniek label, dat gekoppeld wordt aan LIMS, het interne Laboratorium Informatie Management Systeem. Dit laatste is echter in de loop van de jaren doorontwikkeld en krijgt momenteel een volledig nieuwe opvolger, waardoor het portaal er - onder andere qua datastructuur - niet goed meer bij aansluit. Technieken raken achterhaald, softwaresystemen lopen op hun eind en dan doe je er verstandig aan om met een schone lei te beginnen.”

02

Direct op de hoogte van de status

Aan Aspect ICT de opdracht om in nauwe samenwerking met Nutrilab het nieuwe webLIMS-systeem zodanig in te richten dat het weer perfect synchroon loopt met het geëvolueerde LIMS voor intern gebruik. Volgens Ippel vormde dat meteen een goede gelegenheid om ook een aantal andere zaken te optimaliseren in het portaal. “Klanten krijgen nu online inzage in hun eigen uitstaande offertes en afgesproken prijzen, bovendien kunnen ze snel het juiste analysepakket inboeken bij een bepaald monster, toegespitst op het product. Het geeft dus direct uitsluitsel over de kosten van het laboratoriumonderzoek. Zo groeien we steeds meer naar een Bol.com-benadering toe, als een soort webshop met relevant mailverkeer eromheen, bijvoorbeeld automatische statusupdates. Verder bevat het systeem krachtigere tools om data te filteren en naar Excel te transporteren, iets dat veel klanten op prijs stellen, onder meer om makkelijk patronen en trends in de samenstelling van hun producten te kunnen herkennen. De performance van webLIMS is bij ons enorm verbeterd door meer informatie rechtstreeks uit de moederdatabase van het laboratorium te halen en door in eerste instantie alleen de belangrijkste data te visualiseren, met een doorklikmogelijkheid om bij specifiekere gegevens te komen. Daarnaast sluit het portaal nu mooi aan bij onze actuele huisstijl en voldoet het aan de laatste normen op gebied van AVG en informatiebeveiliging. Een voorbeeld van dit laatste vormt de toepassing van multifactor-authentication.”

03

Opknippen

Volgens Ippel kenmerkt de samenwerking met Aspect ICT zich door een goede communicatie. “Daarbij stellen de medewerkers zich flexibel op wanneer er onverwacht een wijziging optreedt. Erg prettig vinden we dat het bedrijf het agile-principe hanteert, wat inhoudt dat we steeds sprints van een paar weken trekken. We spreken per sprintcyclus bepaalde dingen met elkaar af, de software-ontwikkelaars gaan aan het bouwen en na oplevering in de testomgeving evalueren we het resultaat. Heel projectmatig dus en dat werkt uitstekend. Softwareproducten zijn tegenwoordig complex en iedereen verwacht er veel van qua functionaliteit. Dan doe je er beter aan om niet in één keer het complete programma van eisen af te werken, maar het traject in stukken op te knippen. Dat maakt het ook beter behapbaar voor de gebruikers aan onze kant.”

Deze collega's hebben vol enthousiasme hun bijdrage geleverd aan dit project

GERJAN VLOT
GERJAN VLOT
Software Developer
XANDER VERSCHUREN
XANDER VERSCHUREN
Relatiebeheerder
PAUL GERRITSEN
PAUL GERRITSEN
Software Developer
Connections