HOE MAAKT U KEUZES? OP ONDERBUIKGEVOEL OF DATA?

Connections
03 mei 2021

Eigenlijk weet iedereen dat data cruciaal is voor de keuzes die gemaakt worden binnen elke supply chain. Het is geen toeval dat organisaties die beschouwd worden als organisaties met excellente supply chains hun beslissingen volledig onderbouwen met behulp van data. Maar hoe wisselt uw organisatie data uit met de partners binnen de supply chain? In dit artikel vertel ik u waarom het gebruik van data steeds noodzakelijker wordt bij het besturen van de supply chain.

Het gebruik van data binnen Supply Chain Management
De term ‘supply chain’ komt in verschillende definities voorbij. Onder supply chain verstaan wij het complete netwerk van leveranciers, producenten en verkopers die betrokken zijn bij het leveren van een product of dienst aan de eindgebruiker. Om dit complete netwerk te beheersen passen organisaties ‘Supply Chain Management’ toe.

Supply Chain Management (SCM) biedt volop kansen. Door het delen van data en informatie, transparantie in de keten en het vooropstellen van het gezamenlijk belang kunnen kosten beter worden beheerst en ontstaat er een maximale waardecreatie voor alle betrokken relaties. 

Om grip te krijgen op Supply Chain Management is het vergaren en analyseren van data essentieel. In essentie is data niets meer dan een verzameling aan nulletjes en eentjes. Door data binnen softwareapplicaties te verwerken, wordt het informatie. Of beter gezegd objectieve informatie. Deze informatie kunt u verder analyseren en de inzichten die hieruit ontstaan kunt u gebruiken bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Meer en meer data
Waar organisaties vroeger vooral beschikten over eigen interne data, zijn andere vormen van data ook steeds meer en beter benaderbaar. Mede door de opmars van nieuwe softwaretechnologieën zoals Lowcode ontwikkeling, Internet-of-Things (IoT), Robots en robot Process Automation (RPA), Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence/AI), is het mogelijk om data gemakkelijker te vergaren en te delen met andere organisaties binnen de ‘supply chain’.

Denk bijvoorbeeld aan Business Apps (zakelijke app voor de optimalisatie van interne bedrijfsprocessen, meestal gebruikt door medewerkers en/of klanten) om data uit te wisselen, data afkomstig uit boordcomputers van vrachtwagens van leveranciers. Een app om barcodes te scannen voor het traceren en tellen van producten, een app voor de bouw & installtie sector.

Een ander voorbeeld is iBarge waarmee de communicatie tussen schipper en bevrachter wordt geoptimaliseerd. De app zorgt ervoor dat data rondom transporten zo snel en actueel mogelijk beschikbaar komen. Door deze data te ontsluiten kunnen opdrachtgevers en verladers daarop sturen en slimmere planningen doorvoeren. Dit initiatief helpt alle aangesloten partijen in de droge bulk binnenvaart en de logistieke keten om samen een digitaliseringsslag te maken. Hieruit valt waardevolle informatie te halen!


Als deze data beschikbaar is, dient dit zorgvuldig verwerkt en geanalyseerd te worden om hier de inzichten uit te verkrijgen. Dit kan mede door het gebruik van data-analyse tools zoals PowerBI.

Optimaliseren van de supply chain
De toepassing van data-analyse biedt kansen om real-time inzicht te verkrijgen in de knelpunten binnen de supply chain processen. Data-analyse richt zich op het genereren van nieuwe en waardevolle inzichten. Dit helpt organisaties bij het behalen van betere resultaten binnen de supply chain.

Het thuiswerken laat ons nog eens extra zien dat belangrijke informatie altijd, overal en op ieder moment beschikbaar moet zijn voor alle betrokkenen in de keten: medewerkers, klanten en leveranciers. Enkel organisaties die werken met veilige en goede tools hebben om (digitaal) samen te werken, zullen snel kunnen anticiperen op de steeds sneller veranderende economie.

Aan de slag!
Hoe maak je nu de stap naar een data gestuurde organisatie? De start is dat organisaties de voordelen van data inzien, bewustwording. Dan zullen hulpmiddelen moeten worden ingezet voor het omzetten van data naar stuurinformatie. Vervolgens moet de organisatie leren hoe deze informatie in te zetten is bij het nemen van beslissingen. Uiteindelijk moet het onderdeel worden van het DNA van de organisatie.

Het gebruik van data is niet direct een garantie voor succes, maar geeft organisaties wel de juiste handvaten om betere beslissingen te nemen, efficiënter te werken en op termijn betere resultaten te boeken.

Neem contact met ons op

Het begint met een goed advies!

Heeft u nog vragen? Ik help u graag verder met complexe ERP-vraagstukken!

Bezoek ons

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het ICT-nieuws!

{{ errors.first("field_24") }}
{{ errors.first("field_25") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Connections