Met BORIS klaar voor (de wet) Kwaliteitsborging

Connections
02 november 2021

Consumenten en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat volgend jaar van kracht, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden en daar onafhankelijke, wettelijke controle op komt. Vanuit de BORIS App houden we ons al jaren bezig met kwaliteitsborging samen met de partijen die al jaren in het vak zitten. In deze blog kunt u lezen wat de wet in hoofdlijnen betekent en wat BORIS aan meerwaarde oplevert.

Wat houdt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in?
De wet zorgt ervoor dat bescherming van de consument of gebruiker van het bouwwerk centraal staat. Er wordt per 1 juli 2022 gestart met vergunningsplichtige bouwwerken. De wet wordt gefaseerd ingevoerd en start bij bouwwerken die vallen in gevolgklasse 1. Denk aan woningen, kleine kantoren zonder showroom, particuliere bruggen en zendmasten tot 20m. De wet geeft aan dat de aannemer hoofdelijk verantwoordelijk wordt en dat het bouwwerk zonder gebreken gebruiksklaar moet worden opgeleverd. De onafhankelijke kwaliteitsborger geeft pas een verklaring als het bouwwerk gebruiksklaar is, oftewel aan de wettelijke eisen voldoet. Gedachte van de gefaseerde invoering is dat er tijd is om ervaring op te doen en te leren met elkaar.

Wat is nodig voor de Wkb?

 • Het consumentendossier / opleverdossier (via bouwpartijen) bevat:
 • Een borgingsplan via de aannemer.
 • Schriftelijke waarschuwingen en relevante correspondentie vanuit bouwpartijen rondom ontwerpfouten en gebreken.
 • Gedurende het gehele bouwproces moet vanuit iedere fase aangetoond worden dat er deugdelijk werk is geleverd. Onder andere door foto’s.
 • Voor installaties: sanitair, water, verwarming, ventilatie, elektrische installaties
  • Opleverdocumenten
  • In bedrijfstellingsrapporten
  • Metingen
  • Materialen
  • Gebruikersinstructies, garantie- en onderhoudsvoorschriften

Dossier bevoegd gezag (via hoofdaannemer) bevat:

 • “Verklaring van geen bezwaar” ondertekend door de kwaliteitsborger
 • Getroffen maatregelen m.b.t. geïdentificeerde risico’s.
 • Gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten, afmetingen en bezetting per ruimte
 • Informatie of er wordt voldaan aan de eisen voor luchtverversing, energiezuinigheid (BENG), milieuprestatie, brandveiligheid en specifieke eisen bij bedrijfsmatige bouwwerken)

Hoe zorgt BORIS voor meerwaarde bij deze wet?
Door middel van de Foto-Module en Rapporten-Module kunt u heel eenvoudig bewijslast leveren bij het werk dat u levert. Alle registraties die u doet zijn direct gekoppeld aan het project, de specifieke bouwnummers, type werk en het dossier. Via het backoffice-portaal kunt u eenvoudig een selectie en export maken en gegevens uitwisselen met partijen. Het werkt gebruikersvriendelijk, zodat u meer tijd over heeft voor het uitoefenen van uw vak. En u voldoet aan de eisen van de wet en opdrachtgevers.

De installatiebranche wordt steeds veelzijdiger, complexer en digitaler. Zowel in de oplossingen die geboden worden (connected, slim, smart en meer) als in de wensen van relaties en toekomstige medewerkers. Door middel van de BORIS app bent u continu in ontwikkeling en zet u stappen richting de toekomst.

“Met de BORIS App is (de wet) kwaliteitsborging een fluitje van een cent”, aldus Marius Hakkesteegt.

Neem contact met ons op

Het begint met een goed advies!

Heeft u nog vragen? Ik help u graag verder met uw automatiseringsvraagstukken!

Bezoek ons

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het ICT-nieuws!

{{ errors.first("field_24") }}
{{ errors.first("field_25") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Connections