Meten is Weten

Connections
12 juni 2017

Het is tegenwoordig vanzelfsprekend om op basis van afspraken de prestaties van gesubsidieerde stichtingen en organisaties te meten. Dit geldt ook voor de welzijnsbranche. Jaren geleden gaf de (veelal gemeentelijke) overheid relatief makkelijk subsidie. Tegenwoordig wil diezelfde overheid het naadje van de kous weten als het om de precieze besteding van de subsidie gaat. Zijn we hierin inmiddels doorgeslagen? Vergeten we niet dat het veelal gaat om ingewikkelde producten die zich niet zo makkelijk tot drie cijfers achter de komma laten meten? 

Ging het te gemakkelijk?
Misschien ging het in het verleden wel te gemakkelijk. Natuurlijk werden er afspraken gemaakt over de te leveren prestatie naar aanleiding van de subsidiestroom. Werd deze niet of onvoldoende geleverd, dan werden er nieuwe afspraken gemaakt enzovoort, enzovoort. Een andere welzijnsinstelling kwam niet in beeld, omdat deze er veelal niet was. Hier is men anders over gaan denken. Onder andere vanwege de doorgevoerde bezuinigingen en transities in de afgelopen jaren. Dit dwingt gemeenten ertoe na te gaan of subsidies wel doelmatig worden besteed. Levert de welzijnsstichting dat waar cliënten behoefte aan hebben?

Wat is het beoogde resultaat?
Afspraken maken, voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking hebben, is dus nodig. Maar niet eenzijdig door of de gemeente of de welzijnsinstelling. Bij het maken van afspraken zal vooral centraal moeten staan wat het beoogde resultaat, het effect, is van deze afspraken.

Dit betekent dat een gesprek, met niet alleen directieleden, over de behaalde resultaten niet alleen zal gaan over geleverde prestaties in bijvoorbeeld aantallen, maar vooral over het feit wat de geleverde prestaties betekenen in termen van resultaat. Dan pas is een goede beoordeling van de geleverde prestaties mogelijk. Natuurlijk heeft de uitkomst van een dergelijk gesprek invloed op de samenwerking naar de toekomst. We moeten voorkomen dat op basis van de uitkomsten ad hoc beslissingen worden genomen over de subsidiestromen. De kans is immers groot dat er dan gewenste uitkomsten worden gepresenteerd om zo de subsidiestromen veilig te stellen.

Een goede geautomatiseerde ondersteuning bij rapportages helpt bij meten is weten!

Neem contact met ons op

Het begint met een goed advies!

Heeft u vragen over ICT? Ik help u graag verder!

arrow right small Bezoek ons

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het ICT-nieuws!

{{ errors.first("field_24") }}
{{ errors.first("field_25") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Connections